Tempo-toiminta

Tempo-toiminta on matalan kynnyksen musiikkiharrastustoimintaa, jonka tavoitteena on tarjota musiikin harrastamisen mahdollisuus kaikille lapsille tasapuolisesti ja ilman pääsykokeita. Tempo haluaa viedä musiikin harrastamisen ja instrumenttiopiskelun mahdollisuuden lasten lähelle. Parhaiten tämä onnistuu viemällä harrastusmahdollisuus kouluihin ja koulujen iltapäivätoiminnan puitteisiin.

Tempo-toiminta on saanut inspiraationsa Venezuelasta maailmanlaajuiseksi levinneen El Sisteman toiminnasta, mutta sen toimintamalli on sopeutettu suomalaiseen yhteiskuntaan. Toiminnan lähtökohdat ovat yhteisölliset ja sosiaaliset, mutta samalla musiikkikasvatuksellisesti laadukkaat.

Yhteisöllisyys ja instrumenttiopetuksen vahva perinne kohtaavat

Toiminnan keskiössä on jousiorkesteritoiminta ja siihen oppilaita valmistaa musapajatoiminta. Orkesteriharjoitukset ja soitonopetus tapahtuu kouluilla heti koulupäivän jälkeen. Orkestereihin ei ole pääsykokeita ja opetus on lapsille ilmaista. Tempo-toimintaan osallistuvat lapset saavat käyttöönsä myös lainasoittimet ilmaiseksi. Tempo-orkesteritoiminnassa yhdistyvät sekä intrumenttiopetuksen vahva perinne, että musiikin yhteisölliset vaikutukset. Lähtökohtana on viedä ammattitaitoinen ja tavoitteellinen instrumenttiopetus kaikkien lasten ulottuville.

Tempo-musapajoissa tutustaan musiikin harrastamiseen toiminnallisesti ja innostavassa hengessä. Musapajoissa tutustutaan musiikin eri elementteihin mm. kehorytmiikkaa, laulua, musiikkiliikuntaa ja eri soitinkokeiluja käyttäen.

Opetus on lapsilähtöistä ja lapsen omaa yksilöllistä oppimisaikataulua ja oppimispolkua kunnioittavaa. Samalla pyritään edistämään lasten hyvinvointia musiikin keinoin sekä kehittämään elämäntaidollisia osa-alueita kuten keskittymistä, tarkkaavaisuutta, itseluottamusta, toisten huomioimista ja arvostamista. Tempo-orkestereissa saa harrastaa, mutta opetuksen takaa alusta lähtien ammattitaitoiset musiikkipedagogit, jotka luovat lapselle vahvan musiikillisen pohjan jatkaa soittoharrastusta läpi elämän.

Musiikki yhteisenä kielenä

Monikulttuurisuus on Tempo-toiminnan rikkaus, joka näkyy sekä soittajien monikansallisina taustoina, että soitettavan ohjelmiston monipuolisuutena. Musiikki on kielenä yhteinen, eikä sen ymmärtämiseen tarvita tulkkia. Siksi se on myös loistava väline lasten keskinäisen vuorovaikutuksen vahvistamiseen ja sosiaalisten taitojen harjoitteluun.

Merkityksellisiä esiintymisiä

Keskeisessä osassa Tempo-toimintaa ovat esiintymiset, joita tehdään aktiivisesti heti toiminnan alusta lähtien. Esiintymiset lapsille merkityksellisia kokemuksia ja tärkeässä osassa toiminnan pedagogisia kasvatustavoitteita, mutta samalla ne ovat osa koulun ja alueen kulttuurikasvatusta. Tempo-orkestereiden esiintymiset ovat vauhdikkaita ja iloisia, ja niiden toteutuksissa otetaan huomioon myös lasten ehdotuksia ja ideoita.

Koko perheen yhteisissä Tempo-illoissa myös perheet kohtaavat. Tempo-illoissa perheitä kannustetaan osallisuuteen ja mukaan vaikka esiintymään! Tempo-illoissa juhlitaan myös alueen kulttuurista rikkautta rohkaistaan perheitä esittelemään omaa kulttuuriperinnettään esimerkiksi musiikin tai vaikkapa illat päättävän buffet-ruokailun tarjonnan myötä.

Esiintymisiä tehdään esimerkiksi palvelutaloihin ja päiväkoteihin, mutta orkesteri tarjoaa inspiroivia esiintymisiä myös arvokkaisiin edustustilaisuuksiin. Runsaiden esiintymisten myötä orkestereiden toiminta ulottuu myös koulutilojen ulkopuolelle, rikastuttaen alueellista kulttuuritoimintaa.

Tempo-toiminta pääkaupunkiseudulla

Tempo-toiminta sai alkunsa Vantaalla vuonna 2009 osana Vantaan kaupungin Kokonainen maailma lähiössä-hanketta. Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa maahanmuuttajien ja kantaväestön vuorovaikutusta maahanmuuttajatiheillä Koivukylän ja Länsimäen alueilla. Toiminta koettiin hyväksi ja tänä päivänä se on vakiintunut osaksi Vantaan musiikkiopiston toimintaa.

Pääkaupunkiseudun Tempo-yhdistys, El Sistema Finland ry. perustettiin vuonna 2012 ja sen tarkoitus on kehittää Tempo-toimintaa Suomessa. El Sistema Finland ry. kuuluu osaksi maailmanlaajuista Sistema Global -verkostoa ja tekee läheistä yhteistyötä mm. Sistema Norden verkoston kanssa, kehittäen yhteistyötä sekä yhteistä toimintalinjaa pohjoismaiden El Sistema-toimijoiden kanssa. Tempo Sistema Oulu ry. tekee tiivistä yhteistyötä El Sistema Finland ry:n kanssa Tempo toiminnan kehittämiseksi ja laajentamiseksi.

Lisätietoa pääkaupunkiseudun Tempo-toiminnasta löytyy osoitteesta http://sistemafinland.blogspot.com/

Tempo-toiminta Oulussa

Oulussa Tempo-toiminta käynnistyi keväällä 2018 Kaukovainion koululla ja syksyllä 2018 Paulaharjun koululla Tempo-musapajakerhoilla. Tempo-musapajakerhoissa tutustutaan musiikin eri elementteihin toiminnallisesti ja monipuolisesti, samalla valmistaen oppilaita orkesteritoimintaan.

Kesällä 2018 aloitetun soitinkeräyskampanjan myötä kerätään soittimia lastenorkesteritoiminnan käynnistämiseen Kaukovainiolla ja Pauharjussa. Soitinkeräyskampanjan aloitus oli huikea menestys, ja kesän aikana saimme lahjoituksena jo yli 40 soitinta Tempo-toimintaan! Soittimia kunnostetaan edelleen ja niitä on jo otettu käyttöön musapajaryhmissä Kaukovainion koululla. Soitinkeräyskampanja jatkuu edelleen ja vielä keräämme sopivan kokoisia soittimia orkestereiden käyttöön.

Oulussa Tempo-toiminta tehdään monen tahon yhteistyöllä. Oulussa opetustoiminta ohjautuu Oulu-opiston kautta ja yhteistyötä tehdään Oamk:n, ODL:n ja Oulun yliopiston musiikkikasvatuskoulutuksen kanssa. Tempo Sistema Oulu ry. vastaa yhteistyön koordinoinnista, kehittämisestä ja soitinlainoista. Kulttuurikeskus Valve on tarjonnut vahvaa ohjausta toiminnan käynnistykseen. Tukensa toiminnalle on osoittanut myös muun muassa Oulun konservatorio ja Oulu Sinfonia.